• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Ojcowski Park Narodowy - Biuletyn Informacji Publicznej
Grafika BIP
Strona główna/Informacje nieudostępnione w BIP/Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Kategoria: Wniosek o informacje nieudostępnione w BIP [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2013-03-01 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 34.5KB -
pdf 2013-03-01 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 678
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 85.68KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Ojcowski Park Narodowy
Pierwsza publikacja
Wiśniowski Bogdan 2012-03-13 11:59
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-08 11:04
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Brzyska 2021-03-08 11:03
Zatwierdzenie
Katarzyna Brzyska 2021-03-08 11:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
2
do góry