• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Ojcowski Park Narodowy - Biuletyn Informacji Publicznej
Grafika BIP
Strona główna/Przedmiot działania

Przedmiot działania

Zadania Ojcowskiego Parku Narodowego

Celem ochrony zasobów przyrodniczo-kulturowych Ojcowskiego Parku Narodowego jest zachowanie unikatowego w skali Polski i Europy krajobrazu znaczonego wapiennymi wychodniami skał wieku jurajskiego z jego obecną różnorodnością, z bogatym dziedzictwem licznych zabytków materialnych, wartości duchowych, patriotycznych, artystycznych, historycznych i obyczajowych. Różnorodność ta pozostaje w związku z procesami i strukturami geologicznymi, geomorfologicznymi, klimatycznymi, hydrologicznymi i glebowymi, z mechanizmami funkcjonowania ekosystemów oraz naturalną i antropogeniczną historią przemian flory i fauny.

Priorytetowym celem ochrony przyrody jest zachowanie różnorodności biologicznej kalcyfilnych ekosystemów nieleśnych, jaskiń oraz leśnych ekosystemów liściastych przy zachowaniu specyficznych uwarunkowań krajobrazowych i kulturowych oraz struktury połączeń i powiązań ekologicznych w Parku i w jego otulinie.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Ojcowski Park Narodowy
Pierwsza publikacja
Wiśniowski Bogdan 2013-02-26 11:38
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-08 10:41
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Brzyska 2021-03-08 10:41
Zatwierdzenie
Katarzyna Brzyska 2021-03-08 10:41
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
143
do góry