• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Ojcowski Park Narodowy - Biuletyn Informacji Publicznej
Grafika BIP
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

„Jeżeli jest Pan / Pani osobą niesłyszącą, słabo słyszącą, lub też ma Pan / Pani inne specjalne potrzeby i chce umówić się na spotkanie lub załatwić sprawę w Ojcowskim Parku Narodowym, istnieje możliwość złożenia WNIOSKU o umówienie spotkania i zapewnienie pomocy tłumacza. Składając wniosek należy wskazać wybraną metodę komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Kolejne kroki złożenia WNIOSKU:

Proszę pobrać WNIOSEK (dostępny na dole strony) w postaci dokumentu „DOC”.
Po wypełnieniu dokumentu należy odesłać go wybierając jedną z poniższych metod:

 • e-mail na adres:
 • listownie na adres:
  Ojcowski Park Narodowy
  Ojców 9; 32-045 Sułoszowa.
 • proszę napisać na kopercie „WNIOSEK - usługa tłumacza lub specjalna potrzeba” (termin spotkania należy ustalić na 3 dni liczone od dnia otrzymania listu)
 • proszę skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 12 389 20 05

Należy pamiętać, iż dokument musi zostać wyslany co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.

Proszę skorzystać ze wzoru zawartego w dokumencie. Można również wpisać w treści poniższe informacje:

 • Pana / Pani imię i nazwisko jako osoby uprawnionej do takiej formy komunikacji,
 • Pana / Pani adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym (adres miejsca zamieszkania),
 • proszę wskazać jak mamy się z Panem / Panią skontaktować np. poprzez wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu,
 • proszę podać temat lub przedmiot rozmowy,
 • proszę wskazać czy przybędzie Pan / Pani do nas z osobą przybraną, czy też potrzebuje Pan / Pani tłumacza - jeżeli potrzebna jest pomoc tłumacza, proszę wskazać metodę komunikowania się PJM, SJM, SKOGN,
 • jeżeli ma Pan / Pani inne potrzeby, które pomogą w załatwieniu sprawy, proszę je napisać."

Transkrypcja do PJM

„Ojcowski Park Narodowy posiada trzy budynki administracyjne.

 1. Główna siedziba mieści się w „Willi Jadwiga” pod adresem Ojców 9, gdzie znajdują się biura: Dyrektora Parku i Jego Zastępcy, Głównego Księgowego oraz Sekretariat.
  Ponadto w budynku tym mieszczą się biura następujących komórek organizacyjnych Parku:
  • Zespół Ekonomiczny - prowadzi wszystkie sprawy Parku związane z planowaniem i sprawozdawczością z działalności, rachunkowością i finansami oraz ewidencją kosztów, przychodów i składników majątkowych;
  • Dział ds. Ochrony Przyrody - zajmuje się planowaniem, organizacją, kontrolą dokumentowaniem działań ochronnych wykonywanych w ekosystemach Parku oraz innych działań zmierzających do zachowania zasobów przyrodniczych i kulturowych Parku wykonywanych przez Obwód Ochronny „Groty”. Ponadto dział ten realizuje i nadzoruje działania z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz kwestie związane z gospodarowaniem gruntami Parku.
  • Sekcja Administracyjno - Gospodarcza - zajmuje się prowadzeniem wszystkich czynności związanych z logistyką oraz obsługą gospodarczą nieruchomości budynkowych będących własnością Parku, organizacją łączności, transportu własnego oraz spraw związanych z informatyzacją i cyfryzacją Parku.
  • Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycyjno - Remontowych - wykonuje zadania zmierzające do utrzymania w prawidłowym stanie infrastruktury techniczno - inżynieryjnej Parku (budynków, lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych, budynków gospodarczych, garaży etc.), realizuje zadania prowadzące do powstawania nowych obiektów infrastruktury technicznej służącym celom Parku, odpowiada za przeprowadzanie okresowych przeglądów budynków Parku, a także za sprawy związane z przepisami p.poż.
 2. W drugim budynku o historycznej nazwie „Hotel Pod Łokietkiem”, pod adresem Ojców 13, znajduje się Centrum Edukacyjno - Muzealne (Ekspozycja Przyrodnicza) oraz biura, w których mieści się:
  • Pracownia Naukowo - Edukacyjna - zadaniem Pracowni jest planowanie i organizacja zagadnień dotyczących monitoringu przyrodniczego oraz organizacja badań własnych i obcych prowadzonych na terenie Parku, a także kontrola i dokumentowanie działań Parku.
 3. W trzecim budynku o historycznej nazwie „Hotel Pod Kazimierzem”, pod adresem Ojców 12, znajdują się biura następujących komórek organizacyjnych Parku:
  • Dział ds. Udostępniania - zadaniem tego Działu jest projektowanie, organizacja, kontrola i dokumentowanie działań edukacyjnych, obsługa obiektów edukacyjnych i turystycznych (w tym: Centrum Edukacyjno - Muzealnego), organizacja i logistyka udostępniania turystycznego Parku oraz organizowanie promocji Parku poprzez wydawnictwa, organizowanie wystaw i ekspozycji oraz wydarzeń plenerowych o charakterze przyrodniczo - historycznym.
  • Posterunek Straży Parku - odpowiedzialny za ochronę przed szkodnictwem leśnym, w tym ochronę mienia oraz zasobów przyrodniczych i kulturowych Parku, kontrolę ruchu turystycznego na szlakach oraz podczas imprez odbywających się na terenie Parku.”

Transkrypcja do PJM

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Ojcowski Park Narodowy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-05 14:15
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-10 08:30
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Brzyska 2021-03-10 08:30
Zatwierdzenie
Katarzyna Brzyska 2021-03-10 08:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
47
do góry